Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, bildades för att hela potentialen av den klimat- och miljösmarta restvärmen från industrin ska tas till vara i fjärrvärmen. I dag går mycket utsläppsfri restvärme från industrierna till spillo, på grund av ett förlegat fjärrvärmemonopol. Förlorarna på detta är främst miljön, men också konsumenterna.

Fjärrvärmen är en effektiv uppvärmningsform som lider av ett omodernt regelsystem. Monopolet höjer priset och skapar sämre förtroende för fjärrvärmen hos kunder och konsumenter. För att fjärrvärme som uppvärmningsform ska kunna hävda sig på marknaden framöver, så måste monopolet ersättas av en öppen, kundorienterad fjärrvärme som utnyttjar hela potentialen restvärme. Med ett modernt regelsystem och ett avskaffat monopol kan fjärrvärmemarknaden breddas med nya leverantörer och ny teknik.

Frågan är inte ny, utan har utretts och diskuterats ett antal gånger. Här finns en kort översikt om fjärmvärmemonopolets historik.

 

Fjärrvärme är bra – men kan bli så mycket bättre!

fjarrvarmebild