Articles by IÅE

No Picture

Dagens Industri : EU behöver fjärrvärme

2007-2-19 EU behöver fjärrvärme men inte à la Sverige Jan Bech- Sörensen ordfrande Industrigruppen Återvunnen Energi Mer fjärrvärme skulle ge ett enormt bidrag till EU:s klimatmål. Men de svenska monopolen innebär att stora energimängder går…


No Picture

Dagens Industri: Stora vinster med fjärrvärmekonkurrens

2006-10-16 Jan Bech-Sörensen energiansvarig, Kemira Kemi AB, och Emma Henriksson utredningschef, Fastighetsgarna Sverige. Fjärrvärmen är på många sätt ett av de bästa uppvärmningsalternativen. Miljövänlighet, bekvämlighet och leveranssäkerhet anses vara fjärrvärmens styrka. Samtidigt kritiseras fjärrvärmen för…


No Picture

Dagens Industri: Dags att satsa på återvunnen energi

2006-6-29 Igår presenterade statsminister Göran Perssons oljekommission sin slutrapport, med målet att minska Sveriges oljeberoende. Vi har ett förslag till regeringen om hur man kan rädda upp mot 5 TWh energi varje år i Sverige,…


No Picture

DI debatt: Monopol på fjärrvärme kostar Sverige 5 TWh

Återvunnen energi från industriprocesser borde vara ett självklart alternativ för fjärrvärmebolagen, billigt och miljövänligt. Men i dag använder de bara häften av potentialen – de favoriserar sin egen produktion. Resten går till spillo! Detta beror…