Nyheter

Framgångsfaktorer för mer restvärme i fjärrvärmenäten

Tillsammans med Energiföretagen och länsstyrelserna arrangerade IÅE ett tvådagarsseminarium den 6-7 februari om hur mer restvärme kan komma till nytta.   Företrädare för industri och fjärrvärmeföretag i Helsingborg, Göteborg, Nynäshamn, Stockholm, Trollhättan och Varberg presenterade…

Läs mer

Monopolet skapar irritation bland fastighetsägare

Fjärrvärmebolagens monopol skapar därför irritation hos fastighetsägare och byggherrar och utgör därför ett hinder för en snabb utveckling mot minskade utsläpp av växthusgaser. Fastighetsägare väljer på grund av monopolsituationen allt oftare andra lösningar med bergvärmepumpar…


No Picture

SSAB tecknar avtal fram till 2030

Luleå Energi och SSAB har nu kommit överens om fortsatta fjärrvärmeleveranser genom ett nytt avtal som sträcker sig fram till 2030, med möjlighet till ytterligare förlängning. Grattis till Luleå Energi, SSAB, fjärrvärmekunder och miljö! Läs…


No Picture

Skorstenar på framtidens datahallar?

Skorsten på serverhallar ses som en innovation som sparar fläktenergi. Smartare vore om fjärrvärmenäten öppnades för att ta emot extern värme. Sveriges Radio rapporterar om  att forskare i Luleå nu vara på väg att hitta…Nyhetsbrev december 2017

Ledare Intresset för att mer restvärme ska tas till vara är stort. I grunden handlar det om ökad förståelse för att inte slösa med resurser och att värna om miljön. Runt om i landet pågår…