Nyhetsbrev

Nyhetsbrev december 2017

Ledare Intresset för att mer restvärme ska tas till vara är stort. I grunden handlar det om ökad förståelse för att inte slösa med resurser och att värna om miljön. Runt om i landet pågår…

Läs mer

Nyhetsbrev juni 2017

Gästledare: IÅE stödjer EU-kommissionens förslag för smartare fjärrvärmenät I höstas presenterade EU-kommissionen ett antal förslag på energiområdet. För fjärrvärmen föreslås i det s k förnybarhetsdirektivet (COM (2016) 767 final/2) bl a att näten ska öppnas…


Nyhetsbrev april 2017

Vi gillar fjärrvärme! IÅE arbetar för att mer av industrins restvärme ska tas tillvara som fjärrvärme. Vi pekar alltid på att fjärrvärmenäten måste få en reglering som öppnar upp för mer restvärme. Men det är…


Nyhetsbrev december 2016

En hållbar miljö i julklapp? En hållbar miljö ligger i allas fokus sedan länge. Vi talar om det i Sverige, vi talar om det i Europa. För trogna läsare av detta nyhetsbrev är det ingen…


Nyhetsbrev november 2016

Skippa halvmesyrerna och gör som Finland Egentligen är det så enkelt. Industrin producerar värme den inte behöver som fjärrvärmenäten kan använda för att ge värme i våra hus. Men, enkla lösningar är inte alltid populära….


Nyhetsbrev juni 2016

Energiöverenskommelsen och restvärmen Bra med en bred politisk överenskommelse men många detaljer återstår. Det är tråkigt att man inte löste problematiken på fjärrvärmemarknaden som kvarstår ända sedan elmarknaden omreglerades 1990-talet. Vi hoppas att problemen på…


Nyhetsbrev april 2016

Energikommissionen får inte glömma bort restvärmen Samtalen mellan riksdagspartierna om framtidens inom Energikommissionen handlar, trots namnet, huvudsakligen om framtidens elproduktion. Följer man debatten i media om energikommissionen handlar denna mest om villkoren för kärnkraft och…


Nyhetsbrev december 2015

”Reglerat tillträde” till fjärrvärmen ett slag i luften Domen i Stockholms Tingsrätt som gav Växjö kommun rätt att med hjälp av ett absolut villkor i samband med försäljningen av villatomter kräva anslutning till det kommunala…


Nyhetsbrev november 2015

Ny men omodern lagstiftning För ett år sedan ändrades fjärrvärmelagen och det infördes s k ”reglerat tillträde” för att möjliggöra ökad användning av utsläppsfri restvärme. IÅE var tydliga med att alliansregeringens förslag om ”reglerat tillträde”…


Nyhetsbrev juni 2015

IÅE har genomfört en enkät om riksdagspartiernas syn på fjärrvärme och restvärme. Enkäten har ställts till partiernas energipolitiska talespersoner. På ett område finns det samsyn; att fjärrvärmen är en effektiv uppvärmningsform med potential att nå…