Nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2015

IÅE har genomfört en enkät om riksdagspartiernas syn på fjärrvärme och restvärme. Enkäten har ställts till partiernas energipolitiska talespersoner. På ett område finns det samsyn; att fjärrvärmen är en effektiv uppvärmningsform med potential att nå…


Nyhetsbrev mars 2015

Läs hela nyhetsbrevet här Lagar efter läge! Det vänder snabbt inom politiken ibland. Det senaste exemplet är ett inställt extra val som ersattes av en decemberöverenskommelse. För IÅE innebär det egentligen status quo så till…


Nyhetsbrev december 2014

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev December 2014 Läs hela nyhetsbrevet här Hur får vi ett bredare intresse för restvärmen? Ända sedan IÅE bildades för närmare tio år sedan har det slagit mig hur svårt det är…


Nyhetsbrev oktober 2014

Läs hela nyhetsbrevet här Nytt politiskt läge – nya möjligheter för restvärmen Efter en intensiv period inför valet i september 2014 har vi ett nytt politiskt läge. De energipolitiska frågorna dominerade inte debatten men de…


No Picture

Nyhetsbrev april 2014

Läs hela nyhetsbrevet här IÅE uppmanar näringsutskottet att säga nej Regeringen med energiminister Anna-Karin Hatt i spetsen har varit väldigt taktiska när den lagt fram propositionen om reglerat tillträde till fjärrvärmenäten i direkt anslutning till…


No Picture

Nyhetsbrev mars 2014

Läs hela nyhetsbrevet här Regeringen gör fjärrvärmens framtid till en ödesfråga – förslag om fortsatt fjärrvärmemonopol i konflikt med industrin Fjärrvärmen behöver öppnas upp för fler leverantörer precis som andra energimarknader. Energiministerns förslag befäster ett…


No Picture

Nyhetsbrev december 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev December 2013 Läs hela nyhetsbrevet här Rim till energiminister Anna-Karin Hatt Att monopolets representanter tillträdet vill reglera är väl knappast argument som kan sägas briljera. Men vi är dock många som…


No Picture

Nyhetsbrev november 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev November 2013 Läs hela nyhetsbrevet här Stopp(tecken) för reglerat tillträde till fjärrvärmen I SOU 2005:33 ”Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden” finns en figur med rubriken ”tredjepartstillträde”. Det är en schematisk beskrivning…


No Picture

Nyhetsbrev september 2013

Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev September 2013 Läs hela nyhetsbrevet här Vid vägs ände – marknad eller monopol? Fjärrvärmen har genomgått en lång resa. Från mindre, lokala värmeverk till dagens stora kraftvärmebolag. Från kommunala förvaltningar utan…


No Picture

Nyhetsbrev Juni 2013

Gör om gör rätt! När den senaste fjärrvärmeutredningen lade sitt förslag om ett generellt tredjepartstillträde såg vi inom IÅE det som ett stort och viktigt steg framåt. ”Fjärrvärme i konkurrens” som utredningen kallades visade vägen…