Nyhetsbrev


No Picture

Nyhetsbrev februari 2013

Fjärrvärmebranschen ifrågasätter vindkraftsel för eget bruk De som använder egenproducerad el från vindkraftsverk kan få avdrag för energiskatten. Enligt Svensk Fjärrvärme betyder det att en statlig subvention leder till ökad elanvändning tvärt emot en uttalad…


No Picture

Nyhetsbrev december 2012

Vår förväntan på fjärrvärmeåret 2012 som ett förändringens och moderniseringens år blev dessvärre inte uppfylld. Med regeringens och energi-minister Anna-Karin Hatts nej till utredningen om konkurrens i fjärrvärmen och tredjepartstillträde blir det i alla fall…


No Picture

Nyhetsbrev september 2012

Regeringens omöjliga utredningsuppdrag om fjärrvärmen Industrigruppen Återvunnen Energi är fortsatt mycket frågande inför energiminister Anna-Karin Hatts och regeringens beslut att inte gå vidare med utredningen Fjärrvärme i konkurrens och dess förslag att öppna upp alla…


No Picture

Nyhetsbrev maj 2012

Konkurrens ett nödvändigt ont? Sverige har på många sätt varit föregångare med att slopa gamla, in-effektiva monopol. Några exempel är telekomområdet, järnvägen och elförsörjningen. Alla håller inte med om att exempelvis avregleringen av elmarknaden varit…


No Picture

Nyhetsbrev april 2012

IÅE avvisar priskontroll i fjärrvärmen Industrigruppen Återvunnen Energi ställde sig bakom utredningen Fjärrvärme i konkurrens, som föreslog att alla fjärrvärmenät skulle öppnas upp och att dagens monopol i fjärrvärmen slopades. Vi såg fram mot att…


No Picture

Nyhetsbrev mars 2012/2

Nyhetsbrev Mars 2012/2 Energiministern går emot svenska folket I en färsk SKOP-undersökning säger tre av fyra svenskar nej till monopolet i fjärrvärmen. Trots det vill energiminister Anna-Karin Hatt ha monopolet kvar. Hon går också mot…


No Picture

Nyhetsbrev mars 2012

Nyhetsbrev Mars 2012 Nyhetsbrevet handlar denna gång om: Det pågår en revolution här nere – det är budskapet i Fortums helsidesannonser i några dagstidningar. Frågan är om det verkligen är en revolution som Fortum vill…No Picture

Nyhetsbrev februari 2012

Nyhetsbrev Februari 2012 Nyhetsbrevet handlar denna gång om: I väntan på en proposition Industrigruppen Återvunnen Energi har tittat närmare på remissvaren till näringsdepartementet på betänkandet Fjärrvärme i konkurrens. Vad svarar remissinstanserna Efter en förlängd remisstid…