Länkar

Kampanj
Öppnanäten.se – kampanj för konkurrens i fjärrvärmenäten

Aktuella regleringar

Fjärrvärmelagen (2008:263)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet

Tillsynsmyndigheter för fjärrvärme och restvärme
Energimarknadsinspektionen – ansvarar för tillsyn av s k ”reglerat tillträde”. Information om detta saknas dock på hemsidan.

Fjärrvärmenämnden – medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder


Tidigare utredningar

SOU: Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)
Fjärrvärmeutredningen: Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (SOU 2005:33)
Skäligt pris på fjärrvärme (SOU 2004:136)